خرید و ثبت دامنه digital

درباره دامنه digital :

اگر شما فروشنده ی کتاب های الکترونیکی، هنر های اصیل، آهنگ ها و یا هر چیزی که از طریق دانلود فروخته میشود هستید، پسوند دامنه ی Digital جایگاهی مناسب برای شما جهت انجام کارتان در محیط وب است.

پسوند دامنه ی digital همچنین یک آدرس شبکه ای بزرگ برای توسعه دهندگان نرم افزار ها، سایت های ویدیوئی و یا هر بیزنسی که محصول اولیه اش دیجیتال است میسازد.