درگاه اینترنتی


خرید و ثبت دامنه dentist

پسوند دامنه : .dentist
جهت خرید دامنه کلیک کنید : ثبت دامنه dentist
قیمت ثبت دامنه dentist : ۱۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت تمدید دامنه dentist : ۱۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت انتقال دامنه dentist : ۱۲۶,۰۰۰ تومان
درباره دامنه dentist :

در جهان بیش از 2 میلیون دندانپزشک وجود دارد که شمار زیادی از آنان با تکیه بر تکنولوژی به کار خود رونق می بخشند.  اهمیت پیدا کرن بیماران به صورت اینترنتی، ارائه پورتال اطلاعات بیماران، در دسترس پذیر بودن و و بازار خاص را نمی توان دست کم گرفت. پسوند دامنه ی dentist یک TLD کامل و مناسب برای دندانپزشکان و دامنه ای مرتبط برای تحقق یافتن اهداف جهان دندانپزشکان می باشد.

پسوند دامنه ی dentist  به ارتباط بهتر با بیماران فعلی و جدید کمک میکند. دامنه ای با پسوند dentist یک پلتفرم جامع و وسیع برای جامعه دندانپزشکان در سراسر جهان فراهم می آورد. جذب بیماران جدید آنلاین، ارائه پورتال اطلاعات ضروری بیماران از اهداف این قشر می باشد.