خرید و ثبت دامنه degree

پسوند دامنه : .degree
جهت خرید دامنه کلیک کنید : ثبت دامنه degree
قیمت ثبت دامنه degree : ۸۴۴,۳۰۰ تومان
قیمت تمدید دامنه degree : ۸۴۴,۳۰۰ تومان
قیمت انتقال دامنه degree : ۸۴۴,۳۰۰ تومان
درباره دامنه degree :

زمانی که از آب یا هوا صحبت می کنید درجه به عنوان یک واحد اندازه گیری استفاده می شود مانند درجه ی هوا یا درجه ی آب. پسوند دامنه ی degree یک TLD کامل برای مربیان، دانشگاه ها و برنامه های آموزشی که کمک کننده ی دانش آموزان در کسب درجه ای هستند، می باشد.

پسوند دامنه ی degree می تواند توسط تیم های ورزشی نیز استفاده گردد که با استفاده از درجه رتبه بندی آنان نشان داده می شود. همچنین دانشمندان در جهت تجزیه و تحلیل داده های خود از درجه استفاده می کنند. بنابراین دامنه ی degree کاربردهای گوناگون داشته و بسیاری از افراد می توانند آن را انتخاب نمایند.