ثبت دامنه contractors

خرید و ثبت دامنه contractors

درباره دامنه contractors :

اگر حرفه ی شما در ساخت و ساز، بیمه، حمل و نقل و یا هر کسب و کاری که خدمات قراردادی را فراهم می آورد باشد، میتوانید با آوردن پسوند دامنه ی contractors بعد از نام خود به تمام جهان بگویید که شما چه کاری انجام می دهید.

پیمانکاران بخش بزرگی از نیروی کار را تشکیل می دهند. از پیمانکاران ساختمان تا طراحان گرافیکی و نویسندگان و توسعه دهندگان وب سایت مربوطه می توانند از پسوند دامنه ی contractors استفاده نمایند. پسوند دامنه ی  contractors یک TLD مناسب برای کلیه اهداف و بازاریابی فراهم می آورد. پیدا کردن و یا به اشتراک گذاشتن مشاور حقوقی با دیگر پیمانکاران مستقل، به کمک دامنه ی contractors به راحتی انجام می گیرد.