خرید و ثبت دامنه community

پسوند دامنه : .community
جهت خرید دامنه کلیک کنید : ثبت دامنه community
قیمت ثبت دامنه community : ۵۶۶,۵۰۰ تومان
قیمت تمدید دامنه community : ۵۶۶,۵۰۰ تومان
قیمت انتقال دامنه community : ۵۶۶,۵۰۰ تومان
درباره دامنه community :

هر شخص موجود در این جهان، بخشی از یک جامعه است. یک خانواده، یک شهر، یک کشور، یک قاره همگی بخشی از جامعه می باشند. پسوند دامنه ی community یک دامنه ی انعطاف پذیر و مرتبط برای هر جامعه ای می باشد.

پسوند دامنه ی community در شبکه ی ارتباطات جهانی، تجلیل کردن از جامعه ای خاص، افزایش روابط بین جوامع و کسانی که اهداف و اتفاقات جامعه ی جهانی را اطلاع رسانی می کنند، کاربرد دارد. ساکنان یک شهرستان یا کسانی که باورهای مذهبی، سیاسی و فرهنگی مشترک دارند می توانند از پسوند دامنه ی community برای آدرس وب سایت خود استفاده نمایند.