خرید و ثبت دامنه co.ir

درباره دامنه co.ir :

در این پسوند، co مخفف کلمه ی company و ir مخفف کلمه ی iran میباشد. این دامنه یک دامنه ی مرتبه ی سوم یا third-level-domain میباشد و از آنجایی که مسئولیت ثبت همه ی دامنه های ملی به عهده ی پژوهشگاه دانش های بنیادی (موسسه ی فیزیک نظری) میباشد، مسئولیت ثبت دامنه ی co.ir نیز بر عهده ی این پژوهشگاه است.

ثبت این دامنه تنها برای شرکت های خصوصی و تجاری امکان پذیر است که این شرکت ها نیز تنها با ارائه ی روزنامه ی رسمی، قادر به ثبت یک پسوند دامنه ی co.ir خواهند بود.

برای ثبت یک پسوند دامنه ی co.ir نام دامنه ی درخواستی از جانب متقاضی باید با نام ثبتی شرکت در روزنامه ی رسمی مطابقت داشته باشد یا برای این نام میتوانید از مخفف دقیق نام شرکت خود استفاده کنید، به طوریکه نام شرکت را با حروف لاتین نوشته و سپس حرف اول هر کلمه را کنار هم قرار دهید تا ترکیبی از مخفف نام شرکت به دست آید.  لازم به ذکر است که استفاده از یک کلمه ی نام شرکت برای ثبت این دامنه قابل قبول نیست. به عنوان مثال برای شرکت تجارت الکترونیک میهن ویژن، دامنه ی vision.co.ir قابل قبول نمیباشد، مگر اینکه این نام منحصرا به متقاضی تعلق داشته باشد، یعنی متقاضی صاحب علامت تجاری مشخص کننده ی آن کلمه باشد. همپنین از آنجا که استاندارد خاصی برای ترجمه ها وجود ندارد نمیتوان از ترجمه ی نام شرکت یا مخفف ترجمه ی آن برای ثبت این دامنه استفاده کرد.

دوره ی ثبت دامنه ی co.ir 1 الی 5 ساله است و حداقل 3 کاراکتر و حداکثر 63 کاراکتر برای ثبت این پسوند لازم است و ثبت این دامنه برای اشخاص حقیقی امکان پذیر نیست.