خرید و ثبت دامنه claims

پسوند دامنه : .claims
جهت خرید دامنه کلیک کنید : ثبت دامنه claims
قیمت ثبت دامنه claims : ۹۱۱,۲۰۰ تومان
قیمت تمدید دامنه claims : ۹۱۱,۲۰۰ تومان
قیمت انتقال دامنه claims : ۹۱۱,۲۰۰ تومان
درباره دامنه claims :

مشتریان می توانند هر نوع بیمه را به صورت آنلاین پیدا کنند وهمچنین قابلیت استفاده، تایید و ذخیره سازی مدارک بیمه به صورت مستقیم بر روی تلفن و تبلت نیز برایشان فراهم است. پسوند دامنه claims میتواند برای شرکت بیمه، نمایندگی، تنظیم کنندگان بسیار مفید باشد.

پسوند دامنه ی claims برای نمایندگی بیمه، تنظیم کنندگان، وکلای مدافع و هر کسی که فایل ها و فرایند های مطالبه را برای مشتریان نگه داری می کند مناسب می باشد.