خرید و ثبت دامنه church

پسوند دامنه : .church
جهت خرید دامنه کلیک کنید : ثبت دامنه church
قیمت ثبت دامنه church : ۵۶۶,۵۰۰ تومان
قیمت تمدید دامنه church : ۵۶۶,۵۰۰ تومان
قیمت انتقال دامنه church : ۵۶۶,۵۰۰ تومان
درباره دامنه church :

با ثبت کردن دامنه ای با پسوند دامنه ی church می توانید تنها نام کلیسای خود را به این پسوند اضافه کنید و به جای stmichaelschurch.com، stmichaels.chuch را ثبت نمایید. هیچ محدودیتی در ثبت دامنه ی church وجود ندارد و هر کسی با هر هدفی می تواند آن را برای خود ثبت کند.

خدمات یک کلیسای مدرن در هیچ بازه ی زمانی متوقف نمی شود و با داشتن وبسایتی با پسوند دامنه ی church می تواند اطلاعات، وقایع و اطلاعات تماس را برای کارکنان کلیسا را به اشتراک بگذارد.