خرید و ثبت دامنه careers

درباره دامنه careers :

پسوند دامنه ی careers، پسوندی ایده آل برای حرفه ای ها با هر مقام و شغلی اعم از مشاوران و نمایندگان کاریابی و استخدام می باشد. این دامنه مناسب برای کسب و کارهایی که به دنبال مکانی آنلاین هستند، می باشد.

به کمک دامنه ی careers می توان فرصت های شغلی را به صورت خاص و با اهمیت روی سایت قرار داد. این دامنه همچنین مورد استفاده ی وبلاگ های انگیزشی، آموزش جستجوی کار، شبکه و هر چیز دیگری که مرتبط به پیشبرد زندگی حرفه ای باشد، قرار میگیرد.