خرید و ثبت دامنه care

پسوند دامنه : .care
جهت خرید دامنه کلیک کنید : ثبت دامنه care
قیمت ثبت دامنه care : ۵۶۶,۵۰۰ تومان
قیمت تمدید دامنه care : ۵۶۶,۵۰۰ تومان
قیمت انتقال دامنه care : ۵۶۶,۵۰۰ تومان
درباره دامنه care :

Care یک اصطلاح عمومی است که در زمان ها و زمینه های مختلف کاربرد دارد. دامنه ی care ممکن است توسط هر فرد، گروه یا کسب و کاری ثبت گردد . پسوند دامنه ی care یک TLD مناسب برای مراقبان، موسسات خیریه و بی نفع، آسایشگاه ها و انجمن هایی که به مراقبت از کودکان، افراد مسن و بیماران می پردازند، می باشد. همچنین سایت های که به توصیه مراقبت از خود متمرکزند، میتوانند ازپسوند دامنه ی care استفاده نمایند.

پسوند دامنه ی care میتواند توسط شرکت ها و سازمان های خدمات اجتماعی، انجمن های انسان دوستانه ثبت گردد.