خرید و ثبت دامنه cab

درباره دامنه cab :

پسوند دامنه cab یکی از پسوندهای جدید گسترش یافته است. این دامنه برای گروه های تاکسی رانان، کامیون داران و شرکت های مربوط به حمل و نقل و برنامه هایی که مربوط به رفت و آمد است، مناسب می باشد.

وجود پسوند دامنه cab در آدرس وب سایت شما موجب میشود تا مشتریان به آسانی آن را به خاطر داشته باشند و در صورت نیاز به وب سایت شما مراجعه نمایند.