خرید و ثبت دامنه business

درباره دامنه business :

مانند پسوند دامنه ی BIZ یا پسوند دامنه ی com ، پسوند دامنه ی BUSINESS یک مرکز مجازی برای تجارت الکترونیک به منظور یک حضور آنلاین، برای تمامی کسانی که در یک بازاریابی، تبلیغات، توزیع و یا تولید کار میکنند ایجاد میکند.

تدارکات، مبلمان و هر کلمه ای که قبل از پسوند BUSINESS میگذارید، پیشنهاد تجاری شما را به بازدیدکنندگان شبکه خواهد گفت. دامنه ی  BUSINESS همچنین میتواند برای راه های مختلف بسیاری استفاده شود. اما بهترین قسمت این موضوع انعطاف پذیری آن برای در دسترس بودن بیشتر است.