اطلاعات دامنه

دامنه xoda.ir
نام فارسی خدا
قیمت ۱۰۰ تومان
محتوا ندارد
دسته تک کلمه ای
فروشگاه شخصی
بازدیدها 1068
تعداد کاراکتر 4
ایمیل
شماره تلفن 09391293969
توضیحات بسم الله الرحمن الرحیم
این آدرس کوتاهترین و ارزشمندترین آدرس اینترنتی از نظر تعداد حروف و از نظر معنی و مفهوم نام دامنه است که نام زیبا و ملکوتی خداوند را در بر دارد و امکان ندارد فردی (ایرانی یا غیرایرانی) این نام دامنه را پس از یک بار دیدن در آینده بتواند فراموش کند.