شماره حساب های سامانه

  بانک ملت

  شماره کارت: 6104337972950073

  شماره حساب: 4909779366

  نام صاحب حساب: مجید جعفری

  بانک پارسیان

  شماره کارت: 6221061201267848

  شماره حساب: 47000120868609

  نام صاحب حساب: مجید جعفری

 

پس از واریز مبلغ لطفا اطلاعات زیر را برای ما ارسال نمایید:

نام حساب بانکی - تاریخ واریز وجه - مبلغ واریز شده - شماره فیش واریزی (یا پیگیری) - شماره کارت شما

بروزرسانی: 26 اردیبهشت 1395