درگاه اینترنتی


نام دامنه: .
رجیسترار مقصد: -
کد EPP:
کد تخفیف:


راهنما
از Resello به Resello، دامنه ی شما به صورت رایگان منتقل می شود.
از سایر موارد به Resello، دامنه ی شما منتقل و به مدت 1 سال تمدید می شود.
آموزش
پیغام تایید دامنه Domain Pending Validation
پیغام خطای Domain Not Yet Active
راهنمای انتقال دامنه از رجیسترار Resello